• : 0829989169
  • : 0623699169​
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารและ Network ระบบเมนไฟฟ้าโรงงาน ที่อยู่อาศัย Electrical & Communication Work

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร Electrical & Communication

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารและ Network ระบบเมนไฟฟ้าโรงงาน ที่อยู่อาศัย รับจ้างเริ่มจากเดินสายไฟฟ้าแรงสูงจนถึงแผงสวิตช์เกียร์ ระบบเครื่องปรับอากาศ

Civil,Clean room , Electric ,Hvac ,Fire Protection ,Fire Alarm, Built-In และอื่นๆ ติดต่อสอบถามเราได้ครับ

บริการรับงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

  • - งานระบบไฟฟแรงสูง / High voltage
  • - งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ / Low voltage
  • - งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า / Transformer
  • - งานไฟฟ้าอาคารโรงงาน / Electrical system
  • - งานระบบสื่อสารอาคารโรงงาน / Communication