• : 0829989169
  • : 0623699169​
งานระบบสุขาภิบาล

งานระบบสุขาภิบาล Sanitary Work

งานระบบสุขาภิบาล ในบ้าน อาคาร โรงงาน  ระบบน้ำ ระบบประปา, ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง, ระบบท่อ. ระบายอากาศ, ระบบระบายน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานวิศวกร ติดต่อสอบถามเราได้ครับ

บริการรับงานระบบสุขาภิบาลโดยทีมงานวิศวกร มืออาชีพ

  • - งานท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำเสีย
  • - งานระบบท่อน้ำดี
  • - งานระบบปั๊มน้ำแรงดัน
  • - งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน
  • - งานวางท่อน้ำรอบโครงการ
  • - งานทำบ่อพักน้ำเสีย
  • - งานประตูระบายน้ำ
  • - งานติดตั้งสุขภัณฑ์