• : 0829989169
  • : 0623699169​
ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้  Fire Alarm System

งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire Alarm System

งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้  Fire Alarm System ในอาคารโรงงาน  สำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ ออกแบบพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ  

- งานระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ / Fire Alarm system

- ตู้ควบคุม / Fire Alarm Cotrol Panel

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน / Smoke Detector

- อุปกรณ์จับความร้อน / Head Detector

- สัญญารแจ้งเตือนกระดิ่ง / Alarm Bell

- มือดึงแจ้งเหตุไฟไหม้ / Manual Ststion