• : 0829989169
  • : 0623699169​
รับออกแบบและก่อสร้างโรงงาน OEM อาหารเสริมและยาเวชภัณฑ์

รับออกแบบและก่อสร้างโรงงาน OEM อาหารเสริมและยาเวชภัณฑ์

รับออกแบบและก่อสร้างโรงงาน OEM อาหารเสริมและยาเวชภัณฑ์

- มาตราฐาน องค์การอาหารและยา อย.

- มาตราฐาน GMP/PIC

- มาตราฐาน WHO กรมอนามัยโลก

- ห้องปลอดฝุ่น Clean Room Class 100/1,000/10,000/100,000